Слънчеви колектори за битова гореща вода

Слънчевите колектори за подгряване на вода се делят на две основни групи 

1.Плоски слънчеви колектори ( принцип на работа „Парников ефект“). От своя страна тази група колектори в зависимост от използваните материали за направата им се делят на подгрупи 

  • плосък слънчев колектор с призматично стъкло и селективно покритие AL Ni AL 
  • плосък слънчев колектор с призматично стъкло и черен ламел 

2.Вакуум тръбни слънчеви колектори ( принцип на работа " абсорбация във вакуум среда " )Съответно тази група се дели на следните подгрупи

  • вакуум тръбен слънчев колектор с топлина тръба (Heat Pipe)
  • вакуум тръбен слънчев колектор с директно загряване на течността (топлоноситяля)вътре в самата тръба .