Пелетни котли

Пелетен котел BIODOM C25 kW

4,950.00 лв.

Пелетен котел GREYKO

4,260.00 лв.

Пелетен котел NORDICA Extraflame HP 15 kW

7,800.00 лв.

Пелетен котел NORDICA Extraflame HP 22 kW

8,700.00 лв.

Пелетен котел NORDICA Extraflame HP 30 - 33.9 kW

10,800.00 лв.

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ PELLETECH 15-50 KW

9,650.00 лв.

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ PELLETECH 25KW

4,950.00 лв.

Пелетен котел Thermolux 21KW

3,600.00 лв.

Пелетен котел Thermolux 31KW

3,975.00 лв.

Пелетен котел ПРИТИ PLW 25KW

3,150.00 лв.

Пелетни котли BLACKSMITH (само котел)

3,350.00 лв.