Камери за вграждане на твърдо гориво с водна риза

ДИПЛОМАТ 21 В 16+11KW

1,300.00 лв.

Дипломат 22 Ъглова В

1,300.00 лв.

Сахара B 10+5KW

485.00 лв.

СЕНАТОР В

930.00 лв.

Уют B 12+8KW

910.00 лв.