Защо да се отопляваме с термопомпа?

Защо да се отопляваме с термопомпа?

С изграждането на термопомпена отоплителна инсталация, Вие печелите отопление, охлаждане и топла вода само от една система. Термопомпите са най-ефективния начин за отопление през зимата, охлаждане през лятото и поизводство на топла вода през цялата година. Подходящи са както за новопостроени, така и за и съществуващи домове, къщи, вили, административни и производствени сгради, за затопляне на басейни и джакузита.

Защо да се отопляваме с термопомпа?

Термопомпите са най-ефективният начин за отопление, охлаждане и производство на гореща вода в жилищни, обществени и производствени сгради, за затопляне на басейни, джакузита, както и в някои технологични процеси за оползотворяване на отпадъчната топлина. С 1 kWh изразходвана ел. енергия термопомпите добиват от 3 до 5 kWh топлина.  До 80% от тази енергия те извличат от околната среда (въздуха, водата, земята). Такава енергия в природата е налична в количества несъизмеримо по-големи от нуждите на човечеството.

На този принцип за извличане на топлина от околната среда се възлага надежда от десетилетия, но сериозното развитие и усъвършенстване на технологийте и нарастването на цените на енергията доведе до бързото им навлизане в живота на съвременния човек през последните 15 години. Едновременно с това, развитието на производствените мощности направи термопомпите още по-достъпни в ценово отношение. За да бъде ефективна такава инвестиция, нейната възвръщаемост трябва да е в рамките на не повече от 2 до 4 години.  Тази оценка трябва да се прави на първо място. Ако това условие не е изпълнено начинанието се обезмисля. Вече повече от един милион термопомпи в САЩ и над  500,000 в Европа работят и спестяват от месечните разходи на собствениците си. В Швейцария 40% от новите жилища се изграждат с термопомпи. В Германия ръстът на продажбите на термопомпи е  15-20%  годишно, като очакванията са всяка година те да нарастват.

Отоплението с термопомпи е с около 50% ПО-НИСКИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ СПРЯМО ПРИРОДНИЯ ГАЗ и с 30% ПО-НИСКИ СРАВНЕНО С  ОТОПЛЕНИЕТО НА ПЕЛЕТИ.

В условията на продължителна икономическа криза и растящи цени на енергията термопомпите са най-сигурната инвестиция, пазарът на която е гарантиран.

Термопомпи може да се използват както в нови, така и при реновирането на стари отоплителни инсталации. Съвременните термопомпи както вода-вода, така и въздух-вода загряват топлоносителя (вода или друга незамръзваща течност) до 60°С – 65°С, което дава възможност да се използват и съществуващите радиаторни тела от стари отоплителни инсталации.

Най-важният параметър на една термопомпа,  коефициентът на енергиина ефективност  (СОР) представлява съотношението  на произведената към изразходвана енергия.

Термопомпи въздух-вода, използващи въздуха като източник на енергия, са с по-ниски първоначални разходи, а техния монтаж е бърз и лесен. През последните 5 години се предлагат термопомпи въздух-вода, които работят до -20°С околна температура, а този факт разшири приложението им и го направи още по-изгодно.

За термопомпите  въздух/вода обикновенно посочената стойност на СОР е за околна температура 7˚С.

През лятото, когато околната температура е по-висока от 25°С и имате нужда от охлаждане на сградата, топлата вода може да е бонус.  С подходяща термопомпа, можете да пренасяте топлината от сградата в бойлера с един и същ разход на енергия. В този случай коефициентът на енергийна ефективност може достига много висока стойност до СОР=8.  При термопомпите въздух-вода  „СОР”  наистина намалява при много ниски външни температури, но броя на дните в годината с температури под -15°С е пренебрежимо малък и това не се отразява чувсвително на сметките.

Вътре в сградата топлопренасянето може да бъде решено чрез радиатори, конвектори(на стената, в пода или на тавана) или подово-лъчисто. Подовото отопление, независимо от това каква термопомпа  използвате, спестява допълнително от 7% до 10% от разходите и носи усещане за повече комфорт. Там където е неоходимо и охлаждане, се използват най-вече ковектори. Освен това с конвектори можете много по-бързо се достигате  желаната температура на въздуха в помещения, които не се отопляват или охлаждат непрекъснато.

Термопомпите осигуряват: